Detta är vår datapolicy och vad vi skriver om personuppgifter när kandidater ansöker idag.

Swedavia AB är registeransvarig för den personliga information du lämnar in i din ansökan genom rekryteringssystemet, Talent Software. Läs gärna vår datapolicy för mer information.

När du ansöker om ett jobb via Talent Software, accepterar du att vi registrerar och sparar de personuppgifter du anger i din ansökan inklusive eventuella videopresentationer och bilder.

Vi kan dela din ansökan med våra anställda som är inblandade i rekrytering och tredje part som hjälper oss i rekryteringsprocessen, inklusive rekryteringsföretag, leverantörer av tester etc.

Vi behåller din ansökan och all annan information du har lämnat till oss tills rekryteringsprocessen har slutförts och under en period därefter så länge vi anser din ansökan relevant för oss, men under inga omständigheter längre än 24 månader.

Genom att skicka in dina personuppgifter och ansökningar till oss har du:

  1. läst, förstått och accepterat ovanstående datapolicy

 

  1. förklarar att de uppgifter som lämnats till oss är fullständiga och sanna efter bästa kännedom och förstår att avsiktliga försummelser och felaktiga uttalanden kan leda till att din ansökan avslås eller till din senare uppsägning

 

  1. ger ditt fria samtycke till behandlingen av den inlämnade och senare samlade informationen.

 
DATA POLICY GÄLLANDE SWEDAVIA AB ANVÄNDNING AV TALENT SOFTWARE

Swedavia AB (nedan kallat "vi", "vår", "oss") är den registeransvarige för den personliga information du lämnar i din ansökan genom rekryteringssystemet, Talent Software. We Select AB är personuppgiftsbiträde i förhållande till det använda rekryteringssystemet. Du kan läsa mer om We Select här.

Användning av din personliga information:

Din personliga information samlas endast in utifrån ditt frivilliga samtycke och bearbetas och lagras endast för att hantera din ansökan. 

Som en del av rekryteringsprocessen kan vi också söka ytterligare information om dig från Internet, inklusive sociala medier.
Dessutom kan vi dela din personliga information med offentliga och rättsliga myndigheter om vi är skyldiga att lämna ut din personliga information till dem. Vid säkerhetsprövning delas även din personliga information med Transportstyrelsen och Previa. 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Dina rättigheter: 

Du har alltid rätt att få tillgång till den personliga information som vi behandlar som gäller dig, och begära korrigering av sådana uppgifter vid behov. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss genom att använda e-postmeddelandet.
Läs mer om vår integritetspolicy här.

Hur kontaktar du oss:

Swedavia AB
190 45 Stockholm-Arlanda
personuppgifter@swedavia.se
Om du vill överklaga vår behandling av din personliga information kan du kontakta:
Datainspektionen
Organisationsnummer: 202100-0050
Adress: Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm
Telefon: +47 8 657 61 00